Implementering

MediYoga har implementerats steg för steg i svensk hälso- & sjukvård sedan 2007 och erbjuds som komplement till standardbehandling med mycket god erfarenhet.

MediYoga i Svensk hälso & sjukvård

Implementeringen av MediYoga i hälso- och sjukvården har pågått ordnat sedan 2007.

Genom utbildning och certifiering av vårdpersonal, i samarbete med akademiska institutioner, säkerställs att MediYoga som intervention utvecklas och baseras på den senaste forskningen. Studier och utvärderingar har möjliggjort funktionell implementering där MediYoga erbjuds som integrativ intervention och som komplement till standardbehandling.

Tillsammans följer vi WHOs globala hållbarhetsmål genom att fortsätta att utveckla och implementera evidensbaserad yoga genom MediYoga som metod - MOSI.

Vårdenheter som erbjuder MediYoga

Vårdenhet

Ort

Kontaktperson

Kontakt

Välj språk