Vår Historia

1997

Institutet för Medicinsk Yoga IMY grundas av Göran Boll med syfte att utveckla forskning och tillgängliggöra yogans medicinska och terapeutiska potential i väst.

1997

Irene Jensen (Professor, Unit of intervention and implementation research for worker health, Institute of environmental medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden), startar den första studien på yoga i Sverige. En pilotstudie som syftar till att undersöka om yoga kan användas som sekundärprevention för ospecifika ryggsmärtor.

2004

Astra Zeneca tar in medicinsk yoga som en del av prevention och rehabilitering genom den interna företagshälsovården.

2007

Maria Wahlström (Ass. Principal, Med. Dr, SN, Department of Health Promoting Science, Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden), startar en pilotstudie om Medicinsk Yoga som sekundärprevention vid hjärtinfarkt på Danderyds Sjukhus.

2007

IMY börjar utbilda hälso- och sjukvårdspersonal i Medicinsk Yoga.

2008

Medicinsk Yoga börjar definieras som MediYoga för tydligare innehåll och struktur.

2009

Investor börjar använda MediYoga som rehabilitering för sjukskriven personal.

2009

IMY inleder samarbete med IAYT (International Association Yoga Therapists) i utvecklingsarbete av globala strukturer för yoga som terapi.

2009

Maria Wahlström tilldelas diplom från Svenska Läkaresällskapet för den bästa vetenskapliga presentationen om yoga som sekundärprevention för hjärtinfarkter och yoga mot förmaksflimmer.

2010

Danderyds sjukhus blir det första sjukhuset i Sverige som implementerar MediYoga som reguljär rehabilitering av hjärtpatienter.

2013

Den första svenska RCT-studien på MediYoga publiceras - Patienter med stressrelaterade symtom i primärvården publiceras.
Köhn, M., Persson Lundholm U., Bryngelsson, Ing-Liss., Anderzén-Carlsson, A., Westerdahl, E. (2013) Medical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care: A Randomized Controlled Trial  Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013

2013

Den andra svenska RCT-studien på MediYoga publiceras - patienter med högt blodtryck i primärvården.
Wolff M, Sundquist K, Larsson Lönn S, Midlöv P. Impact of yoga on blood pressure and quality of life in patients with hypertension - a controlled trial in primary care, matched for systolic blood pressure. BMC Cardiovasc Disord. 2013

2015

Den tredje svenska RCT-studien på Mediyoga publiceras - Kostnadseffektivitet av tidig intervention av yoga vid ospecifik ländryggssmärta.
Aboagye E, Karlsson ML, Hagberg J, Jensen I. Cost-effectiveness of early interventions for non-specific low back pain: a randomized controlled study investigating medical yoga, exercise therapy, and self-care advice. Journal of Rehabilitation Medicine. 2015

2015

100 Hälso- och sjukvårdsenheter i Sverige använder Mediyoga

2015

IMY arrangerar den första svenska yogaforskningskonferensen där forskare från hela Skandinavien presenterar sin forskning på MediYoga.

2017

Den fjärde svenska RCT-studien på Mediyoga publiceras - Effekter av yoga för patienter med förmaksflimmer.
Wahlstrom M, Karlsson MR, Medin J, Frykman V. Effects of yoga in patients with paroxysmal atrial fibrillation - a randomized controlled study. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2017

2017

Pär Krutzén blir ny chef för IMY.

2017

Den femte svenska RCT-studien på Mediyoga publiceras - Effekter av yoga gentemot vattenträning för patienter med hjärtsvikt.
Hägglund E, Hagerman I, Dencker K, Strömberg A. Effects of yoga versus hydrotherapy training on health-related quality of life and exercise capacity in patients with heart failure: A randomized controlled study. European Journal of Cardiovascular Nursing. 2017

2018

IMY Forskningsråd bildas i syfte att förbättra och utveckla Mediyogans vårdmodell och främja framtida forskningsarbete. Rådets uppstart består av Irene Jensen, Maria Wahlström, Eva Hägglund, Pär Krutzén och Göran Boll.