Samverkan

Globalt, nationellt, lokalt

Vi välkomnar partnerskap som delar vår vision om en evidensbaserad framtid för yoga inom vård, skola, arbete och samhälle.

Vi tror starkt på samarbete mellan öst och väst och strävar efter globala partnerskap där vi kan bidra genom att dela vår expertis, erfarenhet och goda exempel på implementering av yoga i västerländsk hälso- och sjukvård. 

Tillsammans kan vi fortsätta att främja, utveckla och implementera evidensbaserad yoga inom fler områden för att förbättra välbefinnande och hälsa enligt WHO-SDG målen.

Om din organisation är intresserad av  samverkan kring framtida projekt, tveka inte att kontakta oss.

Global samverkan

SIMY medverkar aktivt i global samverkan med forskare från organisationer såsom G20/C20, WHO-GCTM (World Health Organisation - Global Center Traditional Medicine), Ministry Of Ayush, Indian Government, SIO (Society Of Integrative Oncology), IAYT (International Association of Yoga Therapists). Genom internationell samverkan delas erfarenheter och forskning vilket främjar hållbar utveckling, kvalitet och effektivitet. Arbetet främjar harmonisering av standarder och utveckling av kulturella anpassningar för att öka tillgänglighet och stärkt evidens. 

Nordisk Samverkan

Nordisk samverkan är avgörande för att säkerställa att anpassningar till nationella vårdprogram fungerar internationellt. Genom nordiska samarbeten verkar SIMY som nätverk mellan institutioner och universitet som nyttjar expertis, resurser och erfarenhet specifika för Norden, vilket främjar hög kvalitet och kulturell relevans. Samverkan för utveckling av standarder i Norden bidrar till förbättrade folkhälsoresultat. Detta stärker också nätverket och stödet mellan de nordiska länderna, vilket säkerställer en hållbar utveckling.

Nationell samverkan

SIMY arbetar för ökad nationell samverkan mellan regioner, universitet och patientorganisationer i Sverige. Genom att utvärdera och integrera MOSI i vårdprogram kan evidens stärkas utifrån en enhetlig grund och ge ökade möjligheter till förbättrad patientvård och livskvalitet inom fler patientområden. Samarbete med akademiska institutioner främjar kontinuerlig forskning och utveckling, medan delning av resurser och expertis mellan regioner säkerställer en kvalitativ implementering över hela landet vilket bidrar till en enhetlig och patientcentrerad vård. Denna nationella samverkan leder till förbättrad vård, effektiv resursanvändning och stark forskningsbaserad utveckling, vilket gagnar både patienter, vårdpersonal och samhället i stort.

Välj språk