Organisation

Vi verkar institutionellt mot att förbättra både fysisk och mental hälsa och bidra till ökad hållbarhet i samhället.

Vi arbetar med utveckling, påverkan, informations- och kunskapsförmedling och för dialog med vård, myndigheter och forskare. Vi vill dock kunna göra ännu mer. Vill du/ni hjälpa oss? Kontakta oss

Styrelsen

Styrelsens arbete utgår från organisationens stadgar som i korthet syftar till att främja:

1. Forskning och utveckling av evidensbaserad yoga.

2. Utbildning och expertis inom hälso- och sjukvården för utveckling av en patientcentrerad vårdmodell och effektiv implementering.

3. Ökad kunskap om evidensbaserad yoga i samhället, inom vård och forskning samt bland politiker och myndigheter.

Interrimsstyrelse tillsatt Q1 2024.

Ny styrelse tillsätts Q1 2025.

Forsknings- & Utvecklingskommité

Maria Wahlström (Ass. Principal, Med. Dr, SN, Department of Health Promoting Science, Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden)

Eva Hägglund, (RN, MNcS, PhD, Karolinska University Hospital, Huddinge, Sweden)

Madeleine Bellfjord (MSc Physiotherapist, Department of Rehabilitation, Närhälsan Clinic in Primary Care, Gibraltarg, Gothenburg, Sweden)

Pär Krutzén (Yoga Therapist, C-IAYT, C-MOSI, Member SIO/SIG, Executive Director SIMY, Oskarström, Sweden)

Jenny Krutzén (D.C, Yoga Therapist C-MOSI, Educational Director SIMY, Oskarström, Sweden)

E-hälso kommité

David Boll (Technical & Support Management)

Filip Gauffin (Development & Integration Management)

Andreas Ovefeldt (Creative & Art Management)

Jenny Krutzén (User & Quality Management)

Pär Krutzén (Content & Sales Management)

Välj språk