MOSI

MOSI (MediYoga Standardized Intervention) har utvecklats genom forskning och beprövad erfarenhet sedan 1997.

MOSIs ramverk innehåller övningar och program av Mindfulness, Andningsträning, Rörelseträning och Meditationsträning. 

MOSI är evidensbaserad, effektiv, anpassningsbar och lättillgänglig, tillämplig, standardiserad och generaliserbar.

Bakgrund & Utveckling

Yoga
Ursprung och definition: Yoga, som har sitt ursprung för 5000 år sedan, härstammar från sanskritordet 'Yuj' som betyder 'att förena'. Klassisk Yoga, enligt Patanjalis Yoga Sutra, innefattar åtta element kända som "den åttafaldiga vägen av Yoga". Det finns hundratals olika yogaformer.

Yoga är erkänd av UNESCO som ett immateriellt kulturarv och av FN för sina holistiska hälsofördelar. Yoga främjar harmoni och är effektiv i hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och hantering av livsstilsrelaterade sjukdomar.

Yoga Terapi
Definieras av WHO-GCTM som tillämpningen av yogiska principer för fysisk, fysiologisk, psykologisk, social och andlig välbefinnande.

Nutida Syn: International Association of Yoga Therapists (IAYT) beskriver yogaterapi som en process som stärker individer att förbättra sin hälsa genom yogaläror och praktiker. 

Medicinsk Yoga
Institutet för Medicinsk Yoga (IMY): Grundat i Sverige 1997, initierade Medicinsk Yoga, en terapeutisk form av yoga inspirerad av kundaliniyoga och traditionell yogaterapi. Medicinsk yoga hänvisar till användningen av yogapraktiker för att förebygga och behandla medicinska tillstånd.

MediYoga
Utveckling: År 2010 antogs termen MediYoga, vilket markerade ett samarbete i Sverige mellan akademin, institutet och vårdpersonal för att studera dess effekter. Studier visar att MediYoga förbättrar livskvaliteten, minskar depression hos hjärtsviktspatienter, sänker blodtrycket hos patienter med paroxysmal förmaksflimmer och lindrar stress och ryggsmärta.

MOSI Ramverk
Behov av standardisering: Långsiktig implementering av MediYoga påpekade behovet av ett robust ramverk och metodik. SIMY och akademin utvecklade därav MediYoga Standardiserad Intervention (MOSI Ramverk).

Nyckelfaktorer: Evidensbaserad, tillämplig, effektiv, anpassningsbar och lättillgänglig. Ramverket gör den standardiserad och generaliserbar.

MOSI ramverk respekterar yogans holistiska natur och syftar till att stödja vidare forskning.

Välj språk