Kvalitet & Hållbarhet

SIMY arbetar aktivt för att stödja FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, särskilt målet om god hälsa och välbefinnande (SDG3). Vi tror starkt på yogans potential att förbättra både fysisk och mental hälsa, och vi arbetar för att integrera yoga i olika samhällssektorer för att uppnå detta mål.

Hållbarhet / Agenda 2030

Vi arbetar aktivt för att integrera yoga i vården, samhället och utbildningssystemet för att främja hälsa och välbefinnande i linje med FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. En central del av vårt arbete är att använda yoga som en effektiv intervention för att hantera och förebygga olika kroniska sjukdomar, även kända som icke-smittsamma sjukdomar (NCDs).

SIMY:s Arbete

SIMYs arbete utgår från evidensmodellen och inkluderar främjande och utveckling av forskning, patientcentrering och tillgänglighet genom e-hälsoverktyg samt utveckling av manualbaserade utbildningar och stödmaterial för tillämpning. Arbetet är systematiskt, cirkulerande och utvecklas fortlöpande takt med forskningen. 

Standardisering

Med utgångspunkt i WHO-GCTMs definitioner av yoga har SIMY genom lång klinisk erfarenhet och forskning utvecklat ett konceptuellt ramverk och modell MOSI® (MediYoga Standardized Intervention) En standardisering av MediYoga för främjande av stärkt evidens, kunskap och tillämpning. 

Välj språk