Forskning på Yoga

Ett av våra grundläggande syften är forskning och utveckling av evidensbaserad yoga. Arbetet utgår från evidensmodellen och sker i samverkan med akademin och hälso- och sjukvården.

Välkommen att kontakta oss om du vill samverka, medverka eller har frågor om forskning på yoga!

Internationell Forskning

Den internationella forskningen om yoga har utvecklats snabbt under de senaste decennierna, med en växande samlad evidens som bekräftar dess breda hälsofördelar.

Världshälsoorganisationen (WHO) erkänner yoga som ett kraftfullt verktyg för att förbättra både fysisk och mental hälsa samt för att förebygga och hantera icke-smittsamma sjukdomar (NCDs).

Enligt National Institute of Health (NIH) finns det idag omfattande evidens som visar att yoga förbättrar allmän hälsa genom att lindra stress, stödja goda hälsovanor, samt förbättra mental och emotionell hälsa, sömn och balans. Yoga hjälper även till att hantera ångest, depression och kroniska sjukdomar, vilket förbättrar livskvaliteten.

Svensk Forskning

Vår samverkan inom forskning startade redan 1998 genom historiens första svenska yogastudie i Karolinska Institutets regi.

Genom detta samarbete har  flera studier publicerats som visar på MediYogas positiva effekter. MediYoga har visat sig förbättra livskvaliteten och minska depression hos patienter med hjärtsvikt, samt sänka blodtrycket och förbättra livskvaliteten hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer. Dessutom har MediYoga positiva effekter på stress och ryggsmärta, och visar god potential att kunna utföras via digitala lösningar.

Genom vår långvariga erfarenhet av att implementera MediYoga i vården, blev behovet av en robust metod och ramverk tydligt. I samarbete med akademin har Svenska Institutet för Medicinsk Yoga utvecklat en standardiserad intervention och ett teoretiskt ramverk: MediYoga Standardized Intervention (MOSI).

Tillsammans skapar vi en stark grund för implementering av yoga inom hälso- och sjukvården, vilket möjliggör en effektiv och evidensbaserad metod för att förbättra hälsa och livskvalitet.

Publicerade artiklar MediYoga/Medical Yoga

MediYoga compared to physiotherapy treatment as usual for patients with stress-related symptoms in primary care rehabilitation: A randomized controlled trial
Stress

2024-06-13

Gender differences in health-related quality of life, blood pressure and heart rate among patients with paroxysmal atrial fibrillation after performing MediYoga
Förmaksflimmer

2023-09-22

Tele-Yoga in Long Term Illness–Protocol for a Randomised Controlled Trial Including a Process Evaluation and Results from a Pilot Study
Tele-yoga

2021-10-21

MediYoga as a part of a self-management programme among patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomised study
Förmaksflimmer

2020-01-01

Effects of yoga versus hydrotherapy training on health-related quality of life and exercise capacity in patients with heart failure: A randomized controlled study
Hjärtsvikt

2016-12-29

Effects of Yoga in patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomized controlled study
Förmaksflimmer

2016-01-01

Cost-effectiveness of early interventions for non-specifik low back pain: a randomized controlled study investigating medical yoga, exercises therapy and self-care advice
Rygg

2015-01-01

Medical Yoga for Patients with Stress-Related Symptoms and Diagnoses in Primary Health Care: A Randomized Controlled Trial
Stress

2013-01-24

Genomförda studier på MediYoga/Medical Yoga

Typ av forskning

Titel

Publicerad

Dokument

MediYoga

MediYoga compared to physiotherapy treatment as usual for patients with stress-related symptoms in primary care rehabilitation: A randomized controlled trial

2024-06-13

MediYoga

Gender differences in health-related quality of life, blood pressure and heart rate among patients with paroxysmal atrial fibrillation after performing MediYoga

2023-09-22

MediYoga

Upplevelser av MediYoga hos personer med rygg och/eller nacksmärta – en kvalitativ intervjustudie

2022-05-19

MediYoga

Gravidyoga – En mångfacetterad upplevelse

2021-12-07

MediYoga

Tele-Yoga in Long Term Illness–Protocol for a Randomised Controlled Trial Including a Process Evaluation and Results from a Pilot Study

2021-10-21

MediYoga

Kan yoga minska stress och motivera till ökad fysisk aktivitet? En intervjustudie om MediYoga

2021-06-01

MediYoga

Mediyoga för gravida med psykisk ohälsa

2020-06-03

MediYoga

Patienters erfarenheter av yogans effekt som omvårdnadsåtgärd inom primärvården – En Litteraturöversikt

2020-06-01

MediYoga

En kvantitativ studie om insatsen MediYoga för cancerpatienter

2020-05-25

MediYoga

MediYoga as a part of a self-management programme among patients with paroxysmal atrial fibrillation – a randomised study

2020-01-01

Hämtar mer forskning

Välj språk