Fokusområden / NCDs

Icke-smittsamma sjukdomar NCDs (även känt som kroniska sjukdomar) är medicinska tillstånd med lång varaktighet och långsam utveckling.

Världshälsoorganisationen (WHO) betonar vikten av att integrera evidensbaserad yoga i hälso- och sjukvården för dess dess många fördelar för att främja allmän hälsa.

PostCovid

Kroniska lungsjukdomar

Psykisk Ohälsa (Mental Disorders)

Hjärt- och kärlsjukdomar

Välj språk

Om fokusområden

SIMY arbetar aktivt för att integrera yoga i vården, samhället och utbildningssystemet för att främja hälsa och välbefinnande i linje med FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. En central del av detta arbete är att använda yoga som en effektiv intervention för att hantera och förebygga olika kroniska sjukdomar, även kända som icke-smittsamma sjukdomar (NCDs).

Det finns omfattande evidens som påvisar att yoga är effektivt för att hantera NCDs. Genom att använda yoga som en patientcentrerad intervention kan den integrativa vården för patienter med dessa tillstånd förbättras. Yoga fungerar även som en hälsofrämjande beteendeförändringsintervention som riktar sig mot flertalet riskfaktorer, inklusive fysisk inaktivitet.

Yoga är en patientcentrerad intervention som stärker patientens egenvård och självhantering. Det innebär att patienter inte bara får verktyg för att hantera sina sjukdomar bättre, utan också lär sig att ta ansvar för sin egen hälsa och välbefinnande. Detta är i linje med de mål som anges i Agenda 2030 för att främja god hälsa och välbefinnande.

Genom att arbeta med implementering strävar vi efter att säkerställa att de mest effektiva metoderna för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande blir tillgängliga och används på bästa möjliga sätt inom vården.

SIMY:s arbete med att integrera yoga i vården är ett viktigt steg för att hantera de växande utmaningarna med kroniska sjukdomar. Genom att främja en patientcentrerad vårdmodell och implementera evidensbaserade metoder bidrar vi till att förbättra hälsan och välbefinnandet för många individer, i linje med Agenda 2030:s mål. Yoga har potentialen att vara en kraftfull intervention som förbättrar livskvaliteten och hälsoutfallen för patienter med NCDs, samtidigt som det främjar en hälsosam livsstil och förebygger framtida hälsoproblem.