Främjar hälsa och hållbarhet genom evidensbaserad yoga.

SIMY är en ideell och icke-vinstdrivande organisation.

Vi samverkar med akademin och hälso- och sjukvården inom forskning och utveckling samt implementering av yoga, både i och utanför vården sedan 1997.

Ta steget och fördjupa din kompetens och bidra till en mer holistisk vårdmodell. SIMY erbjuder en banbrytande utbildning i standardiserad MediYoga (MOSI) som är utformad av och för hälso- och sjukvården.

Genom att integrera yoga i vården kan vi tillsammans möta de växande utmaningarna med kroniska sjukdomar och främja en patientcentrerad vårdmodell.

Vi erbjuder vår expertis och samverkan till intresserade organisationer och forskargrupper, och välkomnar partnerskap som delar vår vision om en evidensbaserad framtid för yoga inom vård, skola, arbete och samhälle.

Vi tror starkt på samarbete mellan öst och väst och samverkar i globala partnerskap där vi kan bidra genom att dela vår expertis, erfarenhet och goda exempel på implementering av yoga i västerländsk hälso- och sjukvård. 

Evidensbaserad yoga i mobilen

MOSI-appen är skräddarsydd för vårdpersonal som arbetar i digifysiska upplägg och för individer som söker effektiva verktyg för träning och egenvård. Appen erbjuder ett omfattande utbud av evidensbaserade yogaövningar och program, utvecklade för att förbättra både fysisk och mental hälsa. Ta din vård och träning till nästa nivå med MOSI – där vetenskap möter välmående.

Vi verkar för att inspirera, understödja och initiera klinisk forskning på yoga. Genom vetenskap, kunskap och beprövad erfarenhet utvecklar vi i samverkan stärkt evidens som tillgängliggör yoga strukturerat, effektivt, och säkert. 

Vårdenheter
56

Implementering

MOSI är implementerat i Hälso- & Sjukvården och erbjuds både integrativt och som komplementerande till standardbehandling. Vi arbetar kontinuerligt för stärkt implementering inom olika patientområden.

Tack för donationen

Vi är en icke-vinstdrivande organisation och söker aktivt stöd och finansiering från personer, stiftelser och fonder som vill medverka till att främja och implementera evidensbaserad yoga och integrativ medicin för ökad hållbarhet.

26 jun 2024

Save The Date: Evidence on Yoga: Future for Health & Care 2025

Nyhetsbrev 24-06-26 Vi är glada att kunna meddela att vi i samverkan med LiU planerar en spännande forskningskonferens för att främja och diskutera . . .

26 jun 2024

Ny studie visar att MediYoga är effektiv för patienter med stressrelaterade symptom

Ny studie visar att MediYoga är effektiv för patienter med stressrelaterade symptom. GÖTEBORG, Sverige – En nyligen genomförd randomisera . . .

29 sep 2023

MediYoga hjälper vid förmaksflimmer: Ny Forskning ger stärkt evidens – Förbättrar Livet för Hjärtpatienter.

I en ny forskningsstudie publicerad i IJC Heart & Vasculature framhåller en svensk forskargrupp det betydande värdet av MediYoga som en komple . . .

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få tips om yoga och hälsa till din inkorg.

Välj språk